Barbara Sęk

ur. 1985 w Krakowie - autorka powieści społeczno-obyczajowych. Tworzy prozę środka: przystępną w formie, wymagającą w treści. Największy nacisk kładzie na wiarygodny rys psychologiczny postaci oraz złożony realistyczny konflikt z ich udziałem. Interesuje się psychologią społeczną, dramatem starożytnym, szekspirowskim, romantycznym i współczesnym. W wolnych chwilach najchętniej wsiada w samochód, by jechać przed siebie bez celu. Zafascynowana literaturą jako podstawą muz i filmem oraz teatrem jako syntezą sztuk, co znajduje odzwierciedlenie w jej stylu. Od dawna żona, matka trzynastoletniego Sebastiana, wierna pani wiernego goldena retrievera o imieniu Bajzel. Wraz z rodziną mieszka w Krakowie.

Wyznaje dewizę: „SĘK W TYM, aby pisać tak, żeby odbiorca czytał trzy dni, a myślał o lekturze trzy lata”.

Foto. Wojciech Biały

Książki autora